בית הספר היסודי 'קרוב'

בית הספר "קרוב" הינו בית חינוך המחבר בין גישה השראתית ויצירתית לחינוך לבין עולם המסורת והיצירה היהודי לאורך הדורות ולסביבה ולטבע. לומדים בו יחד ילדים על הרצף בין דתיים, מסורתיים וחילוניים, כאשר תוכנית הלימודים מכוונת ליצירת חווית למידה משמעותית וקשובה, המבוססת על ראייה רחבה של האדם הכוללת את עולם הרוח היהודי כחלק חיוני מדמותו של הילד היהודי הגדל בארץ.

בית הספר מדגיש את היסודות החינוכיים הבאים, אותם אנו מבינים כמעשירים ומפרים זה את זה ונרקמים לתפיסה חינוכית אחדותית ושלמה:    

החינוך המשלב המבקש לאפשר לכל תלמידי בית הספר להיות בני בית בעולם היצירה היהודי על גווניו השונים, לבנות מרחב של מפגש סובלני ופתוח על יסוד המסורת והתרבות היהודית, ולאפשר ביטוי והעמקה של הגדרות שונות של זהות יהודית על הרצף הדתי, המסורתי והחילוני-תרבותי .

החינוך היצירתי-התפתחותי המקיים חווית למידה רחבה ומשמעותית, המיושם תוך התבוננות בילד כמכלול בעל צדדים חברתיים, גופניים, רגשיים, ושכליים, והמתייחס אל השלב ההתפתחותי של הילד ואל קצב הצמיחה האישי שלו.

החינוך הסביבתי הרואה באדם חלק אורגני של סביבתו ומחנך לערכים של קיימות ולקשר מעשי וחיוני לחיי הטבע ולצורך לשמרם.

פרטים כלליים:

אתר אינטרנט: karov.org.il

מייל: karov55@gmail.com

טל: 02-5714286 / 02-5716183 פקס: 02-5716156
כתובת: רחוב דפנה 2 צור הדסה  ת.ד. 352 מיקוד 99875