מכרזים

מכרזי ועד מקומי צור הדסה 

למכרז מדי מים קר"מ- לחצו