מכרזים

מכרזי ועד מקומי צור הדסה 4/2017

למכרז חברת הגביה- לחצו

למכרז מערכות מידע- לחצו

למכרז הפעלת צהרונים- לחצו